"Хуучин хувцас, даавууг бүтээлчээр ашиглацгаая"-Видео хичээл цуврал-4"Хуучин хувцас, даавууг бүтээлчээр ашиглацгаая"
-Видео хичээл-"Хүүхдийн малгай урлая"

"ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАМААР ЭКОСИСТЕМИЙГ ХАДГАЛАН ХАМГААЛАХАД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ НЬ" /SPACES/
төслийн хүрээнд бэлтгэв.

ВИДЕО:
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ