"Хуучин хувцас, даавууг бүтээлчээр ашиглацгаая"-Видео хичээл цуврал-3"Хуучин хувцас, даавууг бүтээлчээр ашиглацгаая"
-Видео хичээл-"АРИУН ЦЭВРИЙН БУЛАН УРЛАЯ"

"ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАМААР ЭКОСИСТЕМИЙГ ХАДГАЛАН ХАМГААЛАХАД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ НЬ" /SPACES/ төслийн хүрээнд бэлтгэв.

ВИДЕО:

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ