"Хуучин хувцас, даавууг бүтээлчээр ашиглацгаая"-Видео хичээл цуврал-6"Хуучин хувцас, даавууг бүтээлчээр ашиглацгаая"
-Видео хичээл-"ЦАМЦААР ӨМД, ПЛАТЬЕ УРЛАЯ"

"ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАМААР ЭКОСИСТЕМИЙГ ХАДГАЛАН ХАМГААЛАХАД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ НЬ" /SPACES/ төслийн хүрээнд бэлтгэв.

ВИДЕО:
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ