Ахуйн шавьж, мэрэгчийн устгал,халдваргүйтгэл хийж байна.


Албан байгууллага, айл өрхүүдэд ахуйн шавьж, мэрэгчийн устгал,халдваргүйтгэл хийж үйлчилж байна.

Харилцах утас:9400-9796 9981-6371 

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ