Аймгийн ИТХ-ын VII хуралдаан 73 хувийн ирцтэй хуралдлааХовд аймгийн ИТХ-ын 7-р хуралдаан 10-р сарын 12-ны өдөр хуралдлаа. Хуралдаанд ирвэл зохих 41 төлөөлөгчөөс 32 нь төлөөлөгч нь хүрэлцэн ирж 73 хувийн ирцтэйгээр хуралдав. Энэ удаагийн хурлаар Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийн тухай аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Б.Сандагсүрэнгийн илтгэл, аймгийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тухай, аймгийн 2018 оны батлагдсан төсвийн хэрэгжилтийн явц, түүнд оруулах өөрчлөлтийн тухай, аймгийн эдийн засаг, нйигмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2018 оны биелэлтийн явц, 2019 оны төслийн тухай аймгийн Засаг дарга Б.Дүгэржавын илтгэл, аймгийн Газар зохин байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аймгийн ГХБХБГ-ын дарга Э.Дөлбадралын илтгэл гэсэн 5 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. 

ВИДЕО:
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ