Ховд аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчдын 90 хувь нь танхимын сургалтад хамрагдаж байна2021 оны 03-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар Ховд аймгийн Ерөнхий боловсролын 25 сургуульд 1011 бүлэгт 18169 сурагч хичээлдээ ирж танхимын сургалтад хамрагджээ. Энэ нь нийт ирэх сурагчдын 90 хувь нь юм. Ховд аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчдаас 584 хүүхэд өөр аймгийн нутаг дэвсгэрт отроор явж байгаа бөгөөд тухайн орон нутгийнхаа сургуулиудын танхимын сургалтад хамрагдаж байна. Харин өөр аймгаас ортоор явж буй малчдын 31 хүүхэд манай аймгийн ЕБ-ын сургуульд хамрагдаж байна гэж аймгийн БСУГ-аас мэдээллээ. 

ВИДЕО: Д.Нарандорж /БСУГ-ын сургалт, судалгаа, аргазүй хариуцсан хэлтсийн дарга/ Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ