Хөгжил Политехник коллежийн оюутнуудын 90 хувь нь цахим сургалтад хамрагдаж байнаХовд Хөгжил Политехник коллежид өнөөдрийн байдлаар 33 мэргэжлээр 1154 оюутан суралцаж байна. Үүний 90 хувь нь цахим сургалтад хамрагдаж байна. Тус сургуулийн сургалтын нэг чухал хэсэг нь дадлага. Танхимын сургалтын үеэр оюутнууд дадлагын танхимдаа сургуулийн захиргаанаас олгосон сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан суралцдаг байсан бол цахим сургалтын үеэр оюутнууд дадлагын хичээлд шаардагдах материалаар дутагдаж байгаа нь хүндрэлтэй байна гэж тус сургуулийн захирал Д.Баярмаа ярьлаа. 

ВИДЕО:Д.БЯАРМАА /ХӨГЖМЛ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН ЗАХИРАЛ/ 

 


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ