Мөст сумын ИТХ-ын IV хуралдаан хуралдавМөст сумын ИТХ-ын IV хуралдаан энэ сарын 17-ны өдөр 100 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа.Хуралдааныг Мөст сумын ИТХ-ын дарга А.Ариунболд нээж, төрт ёсны уламжлалын дагуу Монгол Улсын төрийн дуулал эгшиглүүлснээр хуралдаан эхлэв. Хуралдааны эхэнд хуралдааны дэг, дотоод журам, хуралдаанд үйлчлэх ажлын албадыг танилцуулж, хэлэлцэх асуудлаа батлаж санал гаргав.Хуралдаанаар: 
-Сумын ИТХ-ын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, цаашдын зорилтын тухай
-Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, 2021 оны ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, цаашдын зорилт, тухай
-Сумын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2021 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2022 оны төсвийн төслийг батлах тухай
-Сумын газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2022 оны төлөвлөгөөг батлах тухай
-Хог хаягдлын төлбөр хураамж тогтоох тухай
-Сумын байгаль орчны төлөв байдлыг 2022-2028 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр батлах тухай
-Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай гэсэн 7 асуудал хэлэлцүүлэн хөгжлийн төлөвлөгөөндөө тулгуурлан бодлого шийдвэрээ гаргаж,хэрэгжүүлэн ажиллахаар боллоо. 

ВИДЕО:Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ