Ховд аймгийн Соёлын салбарынхан үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн аргачлал журмыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж

5 хүн, хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад

Соёлын салбарт “Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн аргачлал” батлагдан 2022 оноос мөрдөн ажиллаж байна. Уг журмын хэрэгжилтийн үр дүнгээр: 
Улсын хэмжээний 24 театр, чуулгаас Ховд аймгийн ХДТ - I байр,
21 аймгийн 23 Нийтийн номын сангаас Ховд аймгийн Нийтийн номын сан - I байр, 
Улсын хэмжээний 23 Музейгээс Ховд аймгийн Музей - II байрыг тус тус эзэлж, 2024 онд үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг 2-3 дахин нэмэгдүүлэн авахаар болсон байна.

15 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

Соёлын байгууллагуудын үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн аргачлал журмыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж буй ХДТ, ННС, Музейн удирдлага хамт олонд баяр хүргэж амжилт хүсье.

11 хүн нарын зураг байж магад
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ