2 цаг тутам 10- 0 минут агаарын сэлгэлт хийгээрэйХовд аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зөвлөмж танилцуулж байна. Иргэд 2 цаг тутам 10-20 минут агаарын сэлгэлт хийгээрэй.
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ