Баруун бүсийн хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргэс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн гишүүдийн уулзалт боллоо

May be an image of 6 people, people sitting and people standing

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санаачлагаар аймгийн ИТХ-тай хамтран Баруун бүсийн Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх       
 /ХБОЭГХУС/ дэд зөвлөлийн гишүүдийн уулзалтыг өнөөдөр  /2022.03.30/ зохион байгууллаа.

May be an image of 6 people and people standing

Баруун бүсийн уулзалтад аймаг бүрийн Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх /ХБОЭГХУС/ дэд зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөл 20 орчим хүн оролцож, мэдээлэл солилцсон юм. 
Уулзалтаар Говь-Алтай, Ховд, Увс, Баян-Өлгий аймгуудын дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нар тухайн аймгийнхаа хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийн одоогийн нөхцөл, хэрхэн бууруулах арга замыг төлөвлөлтөд тусгасан байдлыг танилцуулан ярилцсан нь онцлог байлаа. 

May be an image of 3 people, people standing and big cat

Энэ үеэр гарсан саналуудыг нэгтгэж БОАЖЯ, Дэлхийн байгаль хамгаалах санд албан бичиг хүргүүлэх, мөн энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан болон онцлогтой холбогдуулан ХБОЭГХУС баруун бүсийн зөвлөл байгуулж, хамтарч ажиллахаар боллоо.

May be an image of 4 people, people sitting and people standing

May be an image of 1 person

May be an image of 3 people, people sitting, people standing and indoor

May be an image of 16 people and people standing
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ